L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw4042
2Rada Gminy3501
3Nabór na wolne stanowiska urzędnicze3410
4Wykaz osób nowo zatrudnionych2807
5Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury2677
6Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki2568
7Podstawowe dane jednostki2516
8Dane kontaktowe2485
9Wójt Gminy2469
10Elektroniczne doręczanie dokumentów2453
11Radni2361
12Urząd Gminy2359
13Baza Aktów Prawa Miejscowego2284
14Rok 20162251
15Struktura organizacyjna urzędu2202
16Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy2198
17Budżet2151
18Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2123
19Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury2122
20Struktura zatrudnienia2100
21Podatek rolny2094
22Jednostki pomocnicze2086
23Charakterystyka gminy2063
24Stowarzyszenia i związki członkowskie2054
25Pozostałe sposoby doręczania dokumentów2054
26Zabytki gminy2049
27Sprawdź stan swojej sprawy2042
28Podatek leśny2013
29Instrukcja obsługi2001
30Podatek od nieruchomości1999
31Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1997
32Dostęp dla osób niepełnosprawnych1981
33Protokoły z posiedzeń sesji1973
34Statut Gminy1933
35Redakcja Biuletynu1924
36Podatek od środków transportowych1906
372014 - 20201905
38Słownik skrótów1895
39Konsultacje społeczne1893
40Azbest1890
41Wyszukiwarka1862
42Kadencja 2014 - 20181852
43Wybory Prezydenta RP1852
44Rok 20181849
45Wybory uzupełniające do Rady Gminy1836
46Ogłoszenia1833
47Program Ochrony Środowiska1772
48Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej1767
49Program Gospodarki Niskoemisyjnej1763
50Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy1752
51Wybory do Parlamentu Europejskiego1740
52Dzienniki ustaw1730
53Strategia Rozwoju Gminy1730
54Wykaz rejestrów1726
552007 - 20131717
56Język migowy w Urzędzie1706
572004 - 20061691
58Referendum ogólnokrajowe1691
59Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii1669
60Wybory do Sejmu i do Senatu RP1668
61Monitory polskie1664
62Wykaz ewidencji1663
63Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1627
64Rok 20161572
65Władze gminy1556
66Dowody osobiste1527
67Zagospodarowanie przestrzenne1492
68Oferty pracy - rok 20161489
69Położenie1449
70Kadencja 2014 - 20181442
71Koncesje alkoholowe1442
72Gospodarka komunalna1429
73Oświata (stypendia, dowozy)1411
74Wójt Gminy1399
75Kadencja 2014 - 20181394
76Zamówienia publiczne1387
77Statuty sołectw1386
78Melioracja, Spółka Wodna1367
79Podatki i opłaty lokalne1353
80Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki1350
81Rok 20151342
82PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1336
83Rok 20171326
84Zespół Szkół w Przesmykach1322
85Ewidencja ludności1315
86Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1315
87Skarbnik Gminy1315
88Rok 20171311
89Projekty Statutów Sołectw1289
90Referat Finansowy1276
91Rok 20151266
92Pracownicy1261
93Sekretarz Gminy1260
94Stan ludności1259
95Centrum Obsługi Jednostek1251
96Ewidencja działalności gospodarczej1248
97Zespół Szkół w Łysowie1237
98Referat Gospodarki Komunalnej I Inwestycji1234
99Wykaz sołtysów1233
100Gminna Biblioteka Publiczna1228
101Gminny Ośrodek Kultury1212
102Informacje ogólne1209
103Stanowiska Samodzielne1208
104Rok 20141196
105Zespół Szkół w Łysowie1173
106Rok 20181155
107Centrum Obsługi Jednostek1148
108Zespół Szkół w Przesmykach1147
109Skład osobowy1142
110Gminna Biblioteka Publiczna1130
111SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"1125
112Kadencja 2015-20191122
113Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1121
114Gminny Ośrodek Kultury1090
115PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1077
116PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki1035
117RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1026
118Komisje1024
119Rok 20151012
120RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1001
121ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego999
122Informacje i dane teleadresowe995
123SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich"987
124Informacje i dane teleadresowe976
125Informacje i dane teleadresowe967
126stan. ds. księgowości podatkowej964
127Sekretarz Gminy957
128Statut GOPS946
129Skarbnik Gminy941
130Informacje i dane teleadresowe940
131Statut GOK939
132Wójt Gminy937
133Rok 2018934
134stan. ds. księgowości Urzędu Gminy933
135Statut GBP924
136Informacje i dane teleadresowe922
137ds. gospodarki odpadami921
138stan. ds. księgowości oraz płac917
139ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz promocji Gminy913
140Statut ZOSz911
141kierownik referatu911
142Rok 2014910
143kierownik referatu905
144RODO - ochrona danych902
145ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego901
146stan ds. zamówień publicznych900
147Informacje i dane teleadresowe900
148Statut896
149ds. organizacyjnych895
150Statut865
151ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych863
152stan. ds. gospodarki komunalnej860
153stan. ds. wymiaru podatków i opłat855
154ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska854
155Rok 2018847
156Rok 2017730
157Rok 2016696
158Kadencja 2018 - 2023626
159Prawo UE603
160Kadencja 2018 - 2023509
161Kadencja 2018 - 2023508
162Skład osobowy504
163Rok 2019481
164Rok 2019470
165Rok 2019465
166Rok 2019431
167Rok 2019418
168Komisje389
169Rok 2018357
170Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 261
171Kadencja 2019-202443
172Rok 202043
173Rok 202041
174Rok 202037