W skład Urzędu Gminy wchodzą:
1. Zastępca Wójta Gminy
2. Sekretarz Gminy
3. Skarbnik Gminy
4. Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika USC
5. Referat Finansowy w skład, którego wchodzą:
1) kierownik referatu, którym jest Skarbnik
2) stanowisko pracy ds. księgowości oraz płac
3) stanowisko pracy ds. księgowości Urzędu Gminy
4) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
5) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
6. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w skład, którego wchodzą:
1) kierownik referatu
2) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
3) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
7. Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
8. Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
9. Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków unijnych
10. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych
11. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych
12. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych
13. Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz promocji Gminy
14. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego
15. Woźna
16. Konserwator/ robotnik gospodarczy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31 | Data modyfikacji: 2018-12-13 14:38:42.

Zobacz:
 Władze gminy .  Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki .  Referat Finansowy .  Referat Gospodarki Komunalnej I Inwestycji .  Stanowiska Samodzielne . 
Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31
Data modyfikacji: 2018-12-13 14:38:42
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban