Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terenie Gminy Przesmyki na
lata 2009 - 2032
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:22:42.
Informacja o wyrobach zawierających azbest
 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:26:48 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:27:18.
Ocena stanu i bezpieczeństwa użytkowania
wyrobów zawierających azbest
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:29:47.
Wniosek o utylizację wyrobów zawierających
azbest
 Wniosek.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:32:52.
Informacja o przyznanym dofinansowaniu przez
WFOŚiGW
 informacja o dofinansowaniu GKIZP.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-27 11:36:28.
Informacja o dotacji WFOŚIGW
 Informacja o dofinansowaniu 18.08.2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:46:09.
Informacja o przyznanej dotacji z WFOŚiGW
 tablica na stronę.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-12-29 09:52:32.
Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania
przez WFOŚiGW
 Tablica na stronę 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-09-10 12:01:15 | Data modyfikacji: 2018-09-10 12:06:07.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 12:01:15
Data modyfikacji: 2018-09-10 12:06:07
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski