Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w
miejscowości Dąbrowa

Informacja o wyniku przetargu

 ogłoszenie - przetarg sprzedaż.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:54:50 | Data modyfikacji: 2020-09-16 13:15:54.
Zaproszenie do składania ofert
 Zaproszenie do składania ofert z wzorem oferty.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:59:30.
informacja o wyniku II przetargu na oddanie w
dzierżawę nieruchomości

ogłoszenie - przetarg dzierżawa1352.doc

 informacja o wyniku II przetargu Łysów działka nr 1352.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:24:37 | Data modyfikacji: 2016-09-15 15:43:31.
Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:24:37
Data modyfikacji: 2016-09-15 15:43:31
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-09-14
Opublikowane przez: Anna Krzymowska