Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Przesmyki na rok
2016
 XIV.110.2016 GPPiRPA.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:07:01.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Przesmyki na rok
2017
 GPPiRPA na 2017r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:28:19.
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
 Uchwała.II.12.2018-GPPiRPA na 2019rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:16:27.

Zobacz:
   Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:16:27
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka