GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK
2016
 XIV.111.2016 GPPN.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:08:00 | Data modyfikacji: 2016-08-03 14:45:05.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK
2017
 GPPN na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:30:16.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
2018 ROK
 Uchwała.XXXI.209.2017-GPPN na 2018r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:03:27.
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 Uchwała.II.13.2018-GPPN na 2019rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:24:02.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:24:02
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka