Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 ŹRÓDŁO: https://pkw.gov.pl

 

 

 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SERWIS INFORMACYJNY

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2020-02-21 08:33:03 | Data modyfikacji: 2020-05-08 08:13:25.
Informacje Komisarza Wyborczego

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej wyborcy mogą zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych jako uzupełnienie Komisarza Wyborczego (wersja DOC)


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:50:06 | Data modyfikacji: 2020-04-17 13:09:11.
Informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Załącznik - wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do wiadomości i stosowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:50:22 | Data modyfikacji: 2020-04-17 09:54:48.
Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:50:22
Data modyfikacji: 2020-04-17 09:54:48
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban