Ogloszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku
2020-05-19 14:00:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-04-29 15:25:32
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-04-24 14:59:07
  ...więcej

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
2020-04-17 11:37:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zamierzenia „Wyprowadzenie linii kablowej SN 15kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki” na części działek o nr ewid. 916, 917, 918, 920 położonych w miejscowości Dąbrowa, na terenie gminy Przesmyki
2020-03-26 09:47:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki dotyczące uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki
2020-03-25 15:26:05
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE
2020-03-20 10:10:51
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE
2020-03-16 12:23:01
  ...więcej

Informacja o ograniczeniach w pracy Urzędu Gminy
2020-03-16 09:13:22
  ...więcej

Obwieszczenie o podjęciu uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki
2020-03-11 14:40:21
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2020-03-06 15:55:03
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2020 r.
2020-03-06 12:54:01
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew"  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na realizacji zamierzenia „Wyprowadzenie linii kablowej SN 15kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki” na części działek o nr ewid. 916, 917, 918, 920, położonych w miejscowości Dąbrowa, na terenie gminy Przesmyki
2020-03-03 11:08:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na działce o nr ewid. 595 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku biurowo – usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91m2
2020-02-25 16:01:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki w terminie
2020-02-20 13:34:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójt aGminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-02-13 15:41:43
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2020-02-05 14:03:31
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowy terminie załatwienia sprawy w postępowaniu administarcyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-02-04 15:39:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedleck
2020-02-03 13:17:35
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej z wniosku Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 595 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku biurowo-usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91 m2
2020-02-03 10:30:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 156
następne